STYRET I TUN MEDIA

Styret i Tun Media og Nationen består av 13 medlemmer.

Tine, Norges Bondelag, Landkreditt, Asker og Bærum Budstikke, Felleskjøpet, Nortura, Gartnerhallen SA har en representant hver.

De ansatte i Tun Media har fire medlemmer. Ansatte velger sine medlemmer av og blant alle ansatte.

STYREREPRESENTANTER

Johnny Ødegård
Styreleder

Einar Frogner
Styrets nestleder

Einar Storsul
Styremedlem

Andreas Gjølme
Styremedlem

Marit Bårnes
Styremedlem

Kjell Rakkenes
Styremedlem

Espen Syljuåsen
Ansattes representant