Bondebladet

Bondebladet følger den norske landbrukspolitikken fra uke til uke, og formidler nyheter av betydning for deg som driver gård og/eller er engasjert i landbruket på andre måter.

Reportasjer fra hele landet gir et spennende innblikk i hva norsk landbruk er i praksis, og hvordan det drives under ulike naturgitte forhold.

Bondebladet har en kollektiv abonnementsavtale med Norges Bondelag og sju andre organisasjoner i landbruket. Det gjør at Bondebladet har en unik posisjon og når ut til svært mange bønder.

Ansvarlig redaktør
Iver K. Gamme

Målgruppe
Bønder, forvaltning, politikere og andre som er interessert i landbruk.

Utgivelser
48 i året

Opplag 2013/14
63 138

Lesertall 2015
118 000

Nettside
www.bondebladet.no