t

Norsk Landbruk

Norsk Landbruk er det ledende fagbladet for profesjonelle gårdbrukere.

Vi dekker områder som husdyr, planteproduksjon, agronomi, mekanisering og driftsteknikk. Vår målsetning er å gi uavhengige råd, opplysende reportasjer, fagartikler og analyser som bidrar til mer rasjonell drift og bedre økonomi.

I tillegg gir vi deg ferske nyheter fra maskinbransjen og forskning i inn- og utland, samt nøkkeldata på redskaper som er aktuelle for norske gårdbrukere.

Det skal lønne seg å lese Norsk Landbruk!

Ansvarlig redaktør
Iver K. Gamme

Målgruppe
Alle profesjonelle gårdbrukere

Utgivelser
20 i året

Opplag 2013/14
11 561

Lesertall 2015
47 000

Nettside
www.norsklandbruk.no